Typy wag

Podział ogólny:

  • wagi nieautomatyczne
  • wagi automatyczne
  • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

Wagi automatyczne:

  • dla pojedynczych ładunków
  • odważające
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • wagonowe

TOP