Klasy dokładności wag

Wagi nieautomatyczne:

Wyróżniamy cztery klasy dokładności wag nieautomatycznych:

I - klasa specjalna - wagi specjalne
II - klasa wysoka - wagi precyzyjne np. laboratoryjne
III - klasa średnia - wagi przemysłowe i powszechnego użytku
IIII - klasa zwykła - wagi przemysłowe

Norma PN-EN 45501 określa precyzyjnie graniczne błędy dopuszczalne jakie może posiadać waga nieautomatyczna w danej klasie dokładności. Norma określa błędy przy legalizacji, dopuszczalne błędy przy użytkowaniu są dwukrotnie większe.

I II III IIII  
0 ≤ m ≤ 50 000 0 ≤ m ≤ 5000 0 ≤ m ≤ 500 0 ≤ m ≤ 50 +/- 0.5 e
50 000 < m ≤ 200 000 5000 < m ≤ 20 000 500 < m ≤ 2000 50 < m ≤ 200 +/- 1.0 e
200 000 < m 20 000 < m ≤ 100 000 2000 < m ≤ 10 000 200 < m ≤ 1000 +/- 1.5 e

TOP