Podzespoły wagowe i wagi Dini Argeo - wersje Atex

Dini Argeo s.r.l oferuje rozwiązania do ważenia w środowiskach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Dyrektywie ATEX 94/9/CE (załącznik IV).

Proces produkcji Dini Argeo jest certyfikowany do produkcji i sprzedaży urządzeń oznaczonych Ex, do użytku w potencjalnie niebezpiecznych środowiskach.

Od projektu płytek elektronicznych do produkcji wskaźników, czujników tensometrycznych, platform, wag do wózków paletowych i akcesoriów, Dini Argeo srl oferuje szeroką gamę urządzeń dla stref ATEX.

Certyfikacja Atex produktów Dini Argeo dla strefy gazowej

Bariery Zenera
ZBPW, ZBSG, ZBSN

Oznaczenie Atex:
ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Przetworniki tensometryczne

Oznaczenie Atex:
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga

Terminale wagowe DFW...2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb

Wózki paletowe
TPWX 2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD IIB T4 T197°C X

Zasilacze
PW200XRD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)G Ex d [ib Gb] IIC T4 Gb

Bariery Zenera
ZBPW ZBSG ZBSN

Oznaczenie Atex:
ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Akumulatory
DFWBP76ATEX

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb

Sumatory
JB4QAI

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Przetworniki tensometryczne

Oznaczenie Atex:
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga

Platformy

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD c IIC T6 85°C

Terminale wagowe
DFW 2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb

Terminale wagowe
DFW 3GD, DFWLKI 3GD, 3590E 3GD, DGT60 3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X

Wózki paletowe
TPWX 2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD IIB T4 T197°C X

Wózki paletowe
TPWX 3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3GD IIC T6 T130°C X

Zasilacze
PW200XRD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)G Ex d [ib Gb] IIC T4 Gb

Bariery Zenera
ZBPW ZBSG ZBSN

Oznaczenie Atex:
ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Bariery Zenera
KMB4

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3G Ex nA II T4 IP65
(-20°C ≤ Ta ≤ +40°C)

Akumulatory
DFWBP76ATEX

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb

Akumulatory
BP6ESTATEX3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X

Sumatory
JB4QAI

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Moduły radiowe
OBRF3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X

Przetworniki tensometryczne

Oznaczenie Atex:
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga

Platformy

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD c IIC T6 85°C

Certyfikacja Atex produktów Dini Argeo dla strefy pyłowej

Bariery Zenera
ZBPW, ZBSG, ZBSN

Oznaczenie Atex:
ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Przetworniki tensometryczne

Oznaczenie Atex:
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65

Terminale wagowe DFW...2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db

Wózki paletowe
TPWX 2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD IIB T4 T197°C X

Zasilacze
PW200XRD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T140°C Db

Bariery Zenera
ZBPW ZBSG ZBSN

Oznaczenie Atex:
ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Akumulatory
DFWBP76ATEX

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2D Ex tb IIIC T197°C Db IP65

Sumatory
JB4QAI

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65

Przetworniki tensometryczne

Oznaczenie Atex:
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65

Platformy

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD c IIC T6 85°C

Terminale wagowe
DFW 2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db

Terminale wagowe
DFW 3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP65 X

Terminale wagowe
DFW 3GD, DFWLKI 3GD, 3590E 3GD, DGT60 3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP68 X

Wózki paletowe
TPWX 2GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD IIB T4 T197°C X

Wózki paletowe
TPWX 3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3GD IIC T6 T130°C X

Zasilacze
PW200XRD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T140°C Db

Bariery Zenera
ZBPW ZBSG ZBSN

Oznaczenie Atex:
ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

Akumulatory
DFWBP76ATEX

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2D Ex tb IIIC T197°C Db IP65

Akumulatory
BP6ESTATEX3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP65 X

Sumatory
JB4QAI

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65

Moduły radiowe
OBRF3GD

Oznaczenie Atex:
ATEX II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP66 X

Przetworniki tensometryczne

Oznaczenie Atex:
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65

Platformy

Oznaczenie Atex:
ATEX II 2GD c IIC T6 85°C

TOP