Klasy dokładności wzorców

Wzorce masy dostępne są w klasach dokładności noszących oznaczenia: E1, E2, F1, F2, M1, M2 i M3.
Wymagania co do tolerancji wagowych i wykonania określają zalecenia Miedzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R111.

Klasa dokładności E1 pozwala na wykorzystanie wzorców do sprawdzania i kalibracji wag o rozdzielczości ponad 500 000e.

Klasa dokładności E2 pozwala na wykorzystanie wzorców do sprawdzania i kalibracji wag I klasy dokładności o rozdzielczości do 500 000e.

Klasa dokładności F1 pozwala na wykorzystanie wzorców do sprawdzania i kalibracji wag II klasy dokładności o rozdzielczości do 100 000e.

Klasa dokładności F2 pozwala na wykorzystanie wzorców do wzorcowania wzorców masy klasy M1 i M2 sprawdzania i kalibracji wag II klasy dokładności oraz do kontroli transakcji handlowych (np. metali szlachetnych i kamieni) na wagach o klasie dokładności II.

Klasa dokładności M1 pozwala na wykorzystanie wzorców do sprawdzania i kalibracji wag III klasy dokładności o rozdzielczości do 10 000e.

Klasa dokładności M2 pozwala na weryfikację lub wzorcowanie odważników klasy M3 i do stosowania w ogólnych transakcjach handlowych oraz w wagach o średniej dokładności klasy III.

Klasa dokładności M3 pozwala na stosowanie z wagami o średniej dokładności klasy III i zwykłej klasie dokładności IIII.

TOP