Parametry wag

Nośność maksymalna - Max

Parametr określający maksymalny zakres ważenia, przy obciążeniu większym od wartość "Max" waga pokaże komunikat błędu "przeciążenie".

Nośność minimalna - Min

Parametr określający minimalną masę jaką można zważyć na danej wadze z zachowaniem klasy dokładności. Waga będzie ważyła od zera ale dokładność jest gwarantowana od wartości "Min".

Działka odczytowa - d

Parametr określa wartość z jaką zmienia się wskazanie wagi wraz z jej obciążaniem. Działka nie jest dokładnością wagi, dokładność określa klasa wagi.

Klasa dokładności

Parametr określający dokładność wagi. Zależnie od typu wagi oznaczenia klas są różne. Pod oznaczeniem klasy kryją się dopuszczalne błędy graniczne jakie mogą występować. Błędy graniczne mogą być wyrażone w odniesieniu do działki wagi lub procentowo.

Kompensowany zakres temperatury pracy

Zakres temperatur (zazwyczaj -10C / +40C) w którym wpływ temperatury na wskazania wagi jest kompensowany przez układ pomiarowy.

TOP