Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP jest parametrem charakteryzującym obudowę urządzenia, informującym o tym jaką ochronę zapewnia obudowa przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych oraz wnikaniem wody. W zależności od stopnia ochrony IP urządzenie może pracować w różnych warunkach środowiskowych. Wymagania techniczne dotyczące stopni ochrony IP zostały sklasyfikowane w normie PN-EN 60529:2003.

Przykładowe oznaczenie : IP XY

IP - International Protection

X - pierwsza cyfra (od 0 do 6) oznacza typ ochrony przed wnikaniem ciał stałych:
0 - brak ochrony
1 - ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 50 mm
2 - ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm
3 - ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm
4 - ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm
5 - ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających prawidłowe działanie
6 - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Y - druga cyfra (od 0 do 8 lub X) oznacza typ ochrony przed wnikaniem wody:
0 - brak ochrony
1 - ochrona przed padającymi kroplami
2 - ochrona przed padającymi kroplami przy wychyleniu 15 stopni od pionu
3 - ochrona przed natryskiem wodą przy wychyleniu 60 stopni od pionu
4 - ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich stron obudowy
5 - ochrona przed strugą wody laną z każdej strony obudowy
6 - ochrona przed silną strugą wody laną z każdej strony obudowy
7 - ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie (do 30 minut)
8 - ochrona przed skutkiem ciągłego zanurzenia w wodzie
9K - ochrona przed strugą wody pod ciśnieniem (80 - 100 bar, do +80 stopni C zgodnie z normą DIN 40050)

 

TOP