Przemysłowe wagi podwieszane
Zdalnie sterowane, nośności do 100 ton!
Szeroki wybór legalizowanych wag platformowych
1-czujnikowe, 4-czujnikowe
Przenośne wagi samochodowe
Polska aprobata na ważenie w ruchu tylko w EWP!
Strefy 2GD i 3GD
Platformowe, najazdowe, hakowe...

Wiadomości i Nowości

TOP