Dedykowana waga 140 ton – wózek transportowy

Dedykowana waga 140 ton do serii 10 sztuk wózków transportowych dla stalowni.