SERWIS

Usługi serwisowe i wzorcowania wag
Oferujemy usługi wysyłkowe oraz mobilnych ekip serwisowych
Kontakt: 58 340 00 61 w. 15 | serwis@ewp.com.pl

serwis wag

samochodowe, przenośnikowe, magazynowe, hakowe i inne

 • naprawy awaryjne 24h / 7d
 • przeglądy techniczne
 • umowy serwisowe
 • kalibracje wzorcami masy
 • konfiguracje
 • modernizacje
 • części zamienne

legalizacje wag

samochodowe, przenośnikowe, magazynowe, hakowe i inne

 • przygotowanie do legalizacji
 • oceny zgodności
 • legalizacje ponowne
 • formalności urzędowe
 • wzorce masy

wzorcowanie wag

samochodowe, przenośnikowe, magazynowe, hakowe i inne

 • wzorcowanie wag
 • wzorcowanie wzorców masy
 • wzorcowanie z akredytacją PCA
 • kontrola wskazań
 • adjustacje
TOP