Waga odważająca EWP-HS-05-200

Waga odważająca o wydajności 200 t/h służąca do załadunku samochodów i wagonów w Elewatorze zbożowym.